Tips

Tips

Öppna butiken med ett event

Idag är det stor konkurrens mellan företagen nästan oavsett vilken bransch man pratar om. Detta märks inte minst på all den reklam och marknadsföring man matas av överallt. Idag lägger företagen ner avsevärt mycket mer arbete, tid och pengar på just marknadsföring, kundvård, produktutveckling etcetera för att hela tiden säkra […]