Föremål med affektionsvärde

Vad som sätter värdet på ett föremål är helt individuellt och kan handla om mycket känslor som överförts till sina värdesaker. Oftast handlar det om en gåva från en speciell person och därav ökar affektionsvärdet. I föremål kan en hel del känslor överföras och dessa kan en del känna genom en andlig beröring.

Föremål kan i mångas ögon ses som ett dött ting men för den som äger det och har en känslomässigt band så är det ett livs levande ting som väcker en hel del känslor. Att jobba med att auktionera iväg antika föremål ger ingen direkt uppfattning om själva föremålets resa och de känslor den har väckt. Att däremot vara clairvoyant och ha en direkt koppling till andevärlden kan vara en helt annan femma.  Långt ifrån alla medium har förmågan att känna ett ursprung eller att få kontakt med andevärlden genom att beröra ett objekt. Däremot kan det vara ett hjälpmedel för de som faktiskt kan tala med andar att få beröra något som betytt mycket för den bortgångne.

 – Föremål har en förmåga att beröra, att väcka tankar och känslor. De får oss att reflektera över tillvarons både små och stora frågor. Vi människor uttrycker oss genom vårt språk – men också genom tingen vi omger oss med, säger Mats Burström.

Att värdesätta ett känslomässigt föremål

För någon som är van vid att sälja vidare antika föremål lägger ingen större vikt på affektionsvärdet. Trots att det är ett värde så kan man inte överföra det till den nya ägaren och inte heller mäta det i en kostnad. Med tarot och medial vägledning kan man få en idé om vart föremålet kommer ifrån och vad det betytt för personen. Något som har blivit populärt är att medier får ett fotografi på personen som gått bort samt en tillhörighet som denne höll kär, det kan vara ett klädesplagg, ett smycke eller en lyckoamulett av något slag. Mediet kan då kanalisera den energi som föremålet ger och avgöra vilken känsla det är som har ”fastnat” och kan urskiljas. Det är ofta någon som söker frågor om den bortgångne, hur den har det på andra sidan eller vad som hände innan bortfallet och så vidare.